خود کشی دانش اموز دبیرستان در اطراف  کرماشان

طبق گزارشات رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان  عصر پنجشنبه  ٢٨ ابان ماە دانش آموز  ١٦ سالە در روستایی واقع در ۲۵ کیلومتری شهر کرماشان با شلیک گلوله اسلحه شکاری به زندگی خود پایان داد.

در گزارش امدە است کە خانوادە این فرد نخواستند نام فرزندشان منتشر شود همچنین امدە است بە همین دلیل از نام روستای مورد نظر نیز منتشر نمیشود.

لازم بە یادوریست کە در بهمن ماە سال گذشتە نیز یک دانش آموز سالە مدرسە راهنمایی پسرانە بە نام  محمد پارسا ایلینژاد کە فقط ١٣ سال داشت  در این همان محل  پیش از زنگ تفریح خود را در سرویسهای بهداشتی حلق آویز کرده بود.

اجبارهای روزمرە در سطوح مختلف اموزشی ، سرخوردگی و تبعیض از موارد اصلی خودکشی دانش اموزان میابشد در این رابطە چندی پیش علیرضا سلیمی  از مسئولان دولتی جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت اما به صراحت عرض می‌کنم در برخی از مناطق، مدیران با ضرب و اجبار تحمیل‌هایی انجام‌ می‌دهند که این امر موجب سرخوردگی، افت کیفیت تحصیل و منشاء مشکلات عدیده در دانش‌آموزان خواهد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان