توسعه فرهنگ خشونت در شرق کوردستان

بنا به گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان مدت مدیدی است که افرادی سودجو اقدام به فروش «چماق» در سطح شهر مریوان می‌کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان این رفتار غیراجتماعی و به‌دوراز تمدن را عامل به وجود آمدن خشونت و نهادینه کردن آن در بین اقشار جامعه می‌داند.

شایان‌ذکر است شهر مریوان و مردمان آن دیار پیش‌آهنگ نافرمانی‌های مدنی و مسالمت‌آمیز در شرق کوردستان هستند.

ملتی که خود با اعتقاد به حفظ محیط‌زیست، کاشتن صدها نهال در سال، شکستن قفس‌های و آزادی پرندگان، بجز دست‌های پشت پرده این معضل اجتماعی و ترویج خشونت در بین اقشار مردم و برهم زدن آسایش و امنیت این مردمان فرهیخته چه معنای می‌تواند داشته باشد؟

جمعیت حقوق بشر کوردستان ضمن محکوم کردن این رفتارهای غیر اجتماعی و دور از تمدن، از فعالان مدنی و سازمان‌ها، جوانان فرهیخته مریوان خواستار پیشگیری از ترویج خشونت در بین جامعه می‌باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان