جوانی در شهر پیرانشهر بە زندگی‌اش پایان داد

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان روز شنبه ۲۲ آبان ماه ۹۵ جوانی ۲۷ ساله بنام ابراهیم کرمانج در شهر پیرانشهر به زندگی خود پایان داد.

بنا به این گزارش ابراهیم متأهل و در زمانی که همسر وی در منزل نبوده به علت مشکلات خانوادگی به زندگی‌اش پایان می‌دهد.

شایان‌ذکر است که در شرق کوردستان ناهنجاری‌های اجتماعی یکی از پدیده‌های به وجود آمده از سوی جمهوری اسلامی ایران است.

این در حالی است که در شرق کوردستان بیکاری، فقر، تبعیض، اعتیاد را نیز باید به این مورد افزود که شیوه‌های مختلف ناهنجاری‌های اجتماعی در جوامع توسعه‌نیافته باعث فشار بیشتر بر زندگی و خودکشی در بین اقشار مختلف جامعه شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان