پیشوا صالح زادە  بە صورت مشروط ازاد شد

پيشوا صالح‌زاده، فعال مدني كورد روز پنجشنبه ٢٠ آبان ١٣٩٥ پس از تحمل ١٥ ماه حبس از زندان جمهوری اسلامی ایران در شهرستان مهاباد به صورت مشروط آزاد شد.

پیشوا صالح‌زاده، عضو موسس و دبیر تشكل مدني تیروژ سردشت و مدیر وب سایت خبری شارونیوز در ٦ اسفندماه ١٣٩٣ به اتهام اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور، عضویت در حزب حیات کوردستان ( پژاک)  و فعالیت تبلیغی علیه نظام از سوی اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در  مهاباد دستگیر شد بود

لازم بە یادواری است کە شعبه ١٠ دادگاه تجديد نظر جمهوری اسلامی ایران در استان اورمیە د حكم ٣٠ ماه حبس تعزيری كه مردادماه ٩٤ توسط در دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در مهاباد برای اين فعال مدنی كورد صادر شده بود را در مهرماه سال گذشته عينا تاييد كرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان ..