اجرای حکم اعدام یک شهروند کورد در زندان قزوین

بنا بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: ۱۷ آبان ماه سال جاری شهروندی کورد در زندان مرکزی قزوین به دار آویخته شد.

«حسن -خ» ۳۰ ساله  اهل شهر سنه در شرق کوردستان، که به قتل عمد دو نفر در سال ۱۳۹۰ متهم شده بود. حکم اعدام وی به اجرا در آمد.

این در حالی است که در شرق کوردستان زندانیان کورد گاهآ با طرح اتهامات متفاوت در زندان‌های جمهوری اسلامی به دار آویخته می‌شوند.

بنا بر گزارش سازمان عفو بین‌الملل ایران در سال ۲۰۱۴ میلادی در اجرای حکم اعدام پیشتاز بود. بر اساس این گزارش بیشترین حکم اعدام در جهان در این سال در ایران اجرا شد.

شایان‌ذکر است جمهوری اسلامی طبق آمارهای سازمان عفو بین‌الملل بعد از کشور چین دومین جایگاه را در اجرای احکام اعدام دارا است. در سال ۲۰۱۵ حدود هزار نفر در ایران اعدام شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان