انفجار مین در پاوه یک  شهروند کورد را زخمی کرد

بنا به خبر رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان روز ١٩ ام آبان انفجار مین در یکی از روستاهای شرق کوردستان  اطراف پاوه همسر یکی از اهالی این روستا را زخمی کرد کە بە یاری روستاییان بە بیمارستان پاوە انتقال دادە شد.

در گزارش امدە است کە  در روستای دزاور  در نزدیکهای مرزهای چنوب کوردستان  انفجار مین در زمین کشاورزی باعث زخمی شدن یک زن شد. امید محسنی پور  همسر وی گفت کە انها  بە برای سرکشی به باغ  رفته بودند کە در انجا  ناگهان مینی منفجر   و  همسر وی را زخمی  کردە است.

لازم بە ذکر است بنا بە گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی ایران در شرق کوردستان خطر انفجار مین در هفت‌صد و شش هزار و دویست و پنجاه هکتار از ارضی شرق کوردستان وجود دارد. و جمهوری اسلامی ایران بعد  از گذشت دو دەهە از  جنگ ایران و عراق هنوز جهت پاکسازی این مینها اقدامی اصولی انجام ندادە است  وحتی از مین گذاری جدید توسط نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بعضی از نقاط مرزی شرق و جنوب کوردستان  بە بهانە مقابلە با ضد انقلاب  گزارشاتی در خبرگزاریها  دیدە شدە است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان