شهروندان خرم آباد در واکنش بە مرگ دختر دانشجو، تجمع اعتراضی برگزار کردند

شهروندان خرم آباد در واکنش بە مرگ دختر دانشجو، تجمع اعتراضی برگزار کردند

طبق گزارش رسیدە بەجمعیت حقوق بسر کوردستان امروز ۱۹ آبان ماە، تعدادی زیادی از شهروندان خرم اباد در یک تجمع اعتراضی، بە مرگ یک دختر دانشجو کە روز 17 ابان با جاری شدن سیل در این شهر درگذشتە بود ، اعتراض کردند .
شهروندان خرم آبادی در واکنش بە مرگ این دانشجو، نیروها و نهادهای اجرایی-حکومتی جمهوری اسلامی ایران را مسئول دانست و دراعتراض بە انها شعارهایی سر دادند کە از جملە انها می توان بە “مسئول بی‌ لیاقت شرمت باد، شرمت باد، قاتل فروزان، استعفا، استعفا”، اشارە کرد.
در گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان امدە است کە در پی مرگ فروزان مرادوند، دانشجوی ایلامی در شهر خرم آباد و به کما رفتن یک دانشجو اصفهانی دیگر در اثر سیل روز گذشته، گروهی از دانشجویان و مردم در اعتراض به وضعیت شهر و عدم توجه مسئولان به مشکلات شهری در مصلای این شهر تجمع کردەاند.
یحیی عیدی بیرانوند، شهردار جمهوری اسلامی ایران در خرم آباد با اشاره به اینکه شدت باران و تگرگ به حدی بوده که خیابان و کانال جمع آوری آب هم سطح شده بود، گفت: “اتفاق غرق شدن دانشجویان دختر سهل‌انگاری خود شخص و راننده بوده و به ما مربوط نیست چراکه خیابان شورا بیش از ۲۰ متر پل دارد و ضرورتی نداشته دانشجویان از آن محل بروند.”
انتشار این سخنان واکنشهایی زیادی به همراه داشت.از جمله اینکه معترضانی که امروز در مصلا خرم آباد تجمع کردند، خواستار استعفا شهردار و عذرخواهی او شدند.
بسیاری از کارشناسان بر این اعتقاد هستند کە زیرساخت‌ها در خرم‌آباد به‌ویژه در مرکز شهر دچار مشکل اساسی است. اما بااین امر مسئولین جمهوری اسلامی ایران در این شهر تاکنون چارەایی جهت رفع این اشکالات پیشنهاد نکردەاند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان