صلاح الدین کاراکچلی رئیس مشترک شاخه شهرستان ینی شهر HDP بازداشت شد

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان در ادامە بازداشت فعالین سیاسی کورد و نمایندگان شمال کوردستان، شامگاه دیشب نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه به دفتر شاخە محلی حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در شهرستان ینی شهر استان مرسین حمله کردند. در پی این حمله صلاح الدین کاراکچلی (Selahattin Karakeçili) رئیس مشترک شاخه شهرستان ینی شهر HDP دستگیر شد. بنا به گزارش رسیده نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه، در این یورش ضمن تخریب بخشی از وسایل دفتر HDP اقدام به بازرسی ساختمان کرده و پوسترهای صلاح الدین دمیرتاش و فیگن یوکسکداغ رؤسای مشترک حزب را که روز جمعه بازداشت شدند، جمع کردند. کاراکچلی که به اقدام پلیس واکنش نشان داده بود با برخورد شدید نیروهای امنیتی و پلیس مواجە و دستگیر شد.

لازم به یاداوری می باشد دولت ترکیه به منظور سرکوب و جلوگیری از خواسته های قانونی، دمکراتیک و حقوقی کوردها در شمال کوردستان، جنگی دیگر را به کوردها تحمیل کرده و سعی دارد به این شکل حاکمیت غیرقانونی و استبدادی خود را به کوردستان تحمیل کند.

 

جمعیت حقوق بشر کوردستان