دو شهروند  کورد دیگر تا ساعاتی دیگر توسط ماشین اعدام جمهوری اسلامی ایران اعدام  میشوند

طبق گزارشی کە بدست جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است دو زندانی در زندان قروە جهت اجرای حکم اعدام بە سلول انفرادی منتقل شدند

در گزارش امدە است کە اوائل روز گذشته یک‌شنبه ۱۶ آبان ماه دو زندانی محکوم به مرگ در زندان قروه (کردستان) به سلول انفرادی منتقل شدند تا حکم اعدام در مورد ایشان به مورد اجرا درآید. و  خانواده این دو زندانی روز گذشته برای  آخرین ملاقات  بە زندان مرجعە کردە و اجازە ملاقات بە انها دادە شد.

هویت این دو زندانی  بابک حسن‌زاده اهل سردشت که با اتهامات مربوط به مواد مخدر و محمد رسول حیدری اهل قروه که به اتهام قتل عمد اعلام شدە است.

طبق گزارش بابک ۴ سال پیش. هر دو نفر حدود ۲۰ روز پیش از زندان همدان  بعد از اتمام مدت ممعکومیت به زندان قروه منتقل شدە است ومحمد رسول ۴ سال و ۸ ماه پیش بازداشت شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان