دانش اموزهای روستای سفید برگ در کانترهای  باربری  درس میخوانند.

گزارش های رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان حاکی از وعضیت نابسامان مدراس روستای سفیدبرگ  جوانرود از توابع کرماشان دارد.مدارسی غیراستاندارد ،بدون امکانات رفاهی و سرویس های بهداشتی ، مدارسی دایر در کانکس و کانتیر.

در همین رابطه مادر یکی از این دانش اموزان  بە گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان گفت : این مدرسە هیچگونە امکانات رفاهی برای دانش اموزان ندارد ، آنها در کانترهای باربری، آموزش میبینند و هیچ امکاناتی از سرمایشی و گرمایشی در داخل کانتنرها موجود نیست. در فصل های سرد سال کلاس درس فرزندانشان بسیار سرد میباشد و اغلب دچار بیماری های همچون سرمازدگی ، سرماخوردگی و آنفلوآنزا میشوند.

ایشان در ادامە افزودند:  کسی جوابگوی درخواست های مکررشان نیست. تقاضا و درخواست های زیادی را به ارگان ها و ادارات مربوطه ارائه نمودە ایم حتی چندین بار شکایت کردەایم ، چند بار نامە ای از طرف اهالی روستا بە فرمانداری ارسال کردەایم کە با وعضیت بد و شرایط موجود آموزشی فرزندانمان ناچار به ترک تحصیل هستند ، ولی هیچ گونە جواب یا اقدامی صورت نگرفتە است.

لازم بە ذکر است کە چندی پیش معاون آموزش و پرورش اعلام کرد کە ٤٠ هزار دانش ٱموز دزفولی طی سالهای اخیر در این استان ترک تحصیل کردەاند، با این وجود میتوان تخمین زد در استانهای ایلام ،کرماشان و کوردستان و دیگر شهرهای شرق کوردستان چه میزان از دانش آموزان بخاطر نبود امکانات ترک تحصیل کرده اند .

کارشناسان دلایل عمدە از جمله ، سر شکستگی دانش اموزان بە دلیل تدریس بە زبانی غیر از زبان مادری، تبعیضات حکومتی، نبود امکات اموزشی ، فقر و بضاعت مالی خانواده های این دانش اموزان را علل ترک تحصیل در شرق کوردستان می دانند.

وجود چنین مدارسی یکی از بارزترین نمونه های محرومیت و تبعیض دولتی  در شرق کوردستان می باشد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران امدە است کە  که برخورداری از امکانات آموزشی تا سطع دوران متوسطە  برای همگان یکسان و رایگان میباشد. اما در بسیاری از مدارس در  شرق کوردستان جهت ثبت نام دانش اموزان مبلغی بالغ بر ١٠٠ تا ٣٠٠ هزار تومان از والدین دانش اموزان اخذ میشود با وجود این  امکانات اموزشی نیز در سطح بسیار پایین ارائە دادە میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان