جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

تمامی نمایندگان جۆله مێرگ Colemêrg‎ بازداشت شدند .

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان ، در ادامه سرکوب فعالان و نمایندگان قانونی مردم کورد ، پس ازدستیگری دوتن از نمایندگان شهرجۆلەمێرگ درشمال کوردستان طی چند روز گذشتە ،صبح امروز نیهات اکدوغان ٱخرین نماینده حزب جوامع دموکراتیک نیز در این شهر توسط نیروهای امنیتی و پلیس ترکیه بازداشت شد.

بازداشت این فعال سیاسی کورد در حالی است که در چند روز گذشته  اغلب نمایندگان پارلمانی کوردها در پارلمان ترکیه از سوی حکومت ترکیه بازداشت شده اند.

دولت ترکیه به منظور سرکوب و جلوگیری از خواسته های قانونی، دمکراتیک و حقوقی کوردها در شمال کوردستان، جنگی دیگر را به کوردها تحمیل کرده و سعی دارد به این شکل حاکمیت غیرقانونی و استبدادی خود را به کوردستان تحمیل کند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

کشته و زخمی شدن ۱٨ کارگر بر اثر سانحه تصادف در جوانرود

يك كولبر كورد بر اثر سرمازدگى پاهايش نياز به عمل جراحى دارد

کشتار زنان در کوردستان