ترکیە بە اقدمات ضد حقوق بشری علیە شهروندان کورد و نمایندگان آنها در شمال کوردستان پایان دهد

بیانیه جمعیت حقوق بشر کوردستان
ترکیە بە اقدمات ضد حقوق بشری علیە شهروندان کورد و نمایندگان آنها در شمال کوردستان پایان دهد.
با پایان یافتن پروسه صلح و آشتی مابین کوردها و دولت ترکیه، که دولت ترکیە نهایتا آن را متوقف کرد، جنگ، مواضع خصمانه ،غیر انسانی و نژادپرستانه این حکومت علیه مردم ازدیخواە و بخصوص شهروندان و نمایندگان ملت کورد دوباره آغاز شد.

%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%af%d8%a7%d8%b4%d8%aa-%d8%aa%d8%b1%da%a9%db%8c%d9%87

این دولت و حکومت بار دیگر علیه ملت کورد اعلام جنگ کرده و با حمله به شهرها و مناطق شمال کوردستان سعی بر پایان دادن به خواسته ها و خاموش کردن صدای حق خواهی جامعه کورد کرد. جنگی که با شدت تمام مردم را هدف قرار داد و ده ها کشته و صدها زخمی برجا گذاشته است.
دولت ترکیه با توقیف بیش از صدها نهاد فعال در امور حقوق بشر، روزنامە ، رادیو، بازداشت های خودسرانە روزنامه نگاران، مدافعین و فعالان حقوق بشر، اعضا و هواداران احزاب قانونی، شهروندان، جلوگیری از ورود کارشناسان سازمان ملل در امور حقوق بشر به مناطق مسکونی که توسط نیروهای نظامی مورد هدف راکت و خمپاره قرار گرفته بودند بە یکی از کشورهای ناقض حقوق بشر تبدیل و در صدر این جدول قرار گرفتە است. این در حالی بوده است که سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا بارها خواهان توقف این رفتارهای خصمانه از سوی دولت ترکیه شده اند.
در ادامە همین سرکوبها پلیس و نیروهای امنیتی ترکیە اعضای حزب دمکراتیک خلق ها، از جملە صلاح‌الدین دمیرتاش، فیگن یوکسکداغ روسای مشترک HDP و شماری دیگر از نمایندەگان این حزب در پارلمان ترکیە را دستگیر کرده است.

14915187_1607961359505862_3448510252664526894_n

این دستگیریها خود آخرین امیدهای ایجاد یک روند دمکراتیک منتهی به عدالت اجتماعی را بە دیکتاتوری و تمامیت خواهی تبدیل نموده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان، وضعیت موجود در شمال کوردستان و بازداشت نمایندگان قانونی مردم را مغایر با اصول شناخته شده حقوق بشر و مغایر با قوانین پذیرفته شده جهانی دانستە و از اعتراضات مدنی و سیاسی مردم در مقابل این تهاجمات و جنگ دولت ترکیە علیه مردم حمایت میکند و از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، کشوره، نهاد ها و سازمانهای حقوق بشری و شهروندان شمال کوردستان و ترکیە میخواهد کە در رابطه با این ظلم و جنگطلبی آشکار حکومت ترکیه سکوت نکرده و اعتراض و اقدامات لازمه خود را برای مقابله با نقض آشکار حقوق بشر را نشان دهند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان