رئیس مشترک کنفدرالیسم جوامع دمکراتیک بازداشت شد

رئیس مشترک کنفدرالیسم جوامع دمکراتیک بازداشت شد

بر اساس گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان “لیلا گیوڤەن” رئیس مشترک کنفدرالیسم جوامع دمکراتیک توسط نیروهای پلیس ترکیه بازداشت شده است.
بازداشت این فعال سیاسی کورد در حالی است که در چند ساعت گذشته یازده تن از نمایندگان پارلمانی کوردها در پارلمان ترکیه از سوی حکومت ترکیه بازداشت شده اند.
دولت ترکیه به منظور سرکوب و جلوگیری از خواسته های قانونی، دمکراتیک و حقوقی کوردها در شمال کوردستان، جنگی دیگر را به کوردها تحمیل کرده و سعی دارد به این شکل حاکمیت غیرقانونی و استبدادی خود را به کوردستان تحمیل کند.
لیلا گیوڤەن یکی از فعالان سیاسی شناخته شده کوردها است و رئیس مشترک کنفدرالیسم جوامع دمکراتیک می باشد، این کنفدرالیسم سال ۲۰۰۷ در شمال کوردستان تأسیس و بیش از ۷۰۰ نهاد مدنی، سندیکاهای کارگری و سازمان در آن عضو هستند.

لازم به ذکر است بازداشت این نمایندگان کورد در ادامه جنگی تحمیلی است که دولت ترکیه در قبال کوردها و کوردستان انجام می دهد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان