دو تن از مادران آشتی در شمال کوردستان جمعاً به ٨ سال حبس محکوم شدند

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: دادگاه ترکیه در شمال کوردستان، ۲ تن از مادران آشتی را به اتهام شرکت در زنجیرە سپرهای انسانی مقابل ارتش ترکیه به زندان محکوم کردند.

مولوده باشداش و ملس تکین از مادران آشتی و صلح که هفتادوپنج سال سن دارند، اکتبر سال ٢٠١٥ در اراضی کوه باگوک واقع در نزدیکی نصبین همراه صدها شهروند دیگر یک زنجیره انسانی شکل دادند تا از عملیات ارتش ترکیه در مقابل مردم بی‌گناه جلوگیری کنند؛ اما دادگاه ترکیه با استناد به تشکیل این سپر انسانی در مقابل ارتش ترکیه هرکدام از این مادران را به چهار سال و دو ماه حبس محکوم کرد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان