کشتن یک کولبر کورد به دست نیروهای نظامی جمهوری اسلامی

طبق گزارش رسيده به دست جمعيت حقوق بشر كوردستان: صبح روز سه‌شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۵ شمسى يك کولبر کورد اهل روستاى «مه كلاوي» از توابع شهر ربط به نام «عثمان عزیزی فرزند کریم» در روستاى «درمان آباد» از توابع شهر سردشت هدف تيراندازى مستقيم نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى ايران قرار گرفت و جانش را از دست داد.

در گزارش آمده است كه همان لحظه نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى جسد نامبرده را به پايگاه «كونه به فرى» كه پشت «دوله بي» است انتقال داده‌اند كه با اعتراض اهالي روستاى «قه له ره شي» روبرو شدند. تا اينكه اهالي روستاى نامبرده جسد را از نيروهاى نظامى جمهورى اسلامى باز پس گرفته و به بيمارستان شهر سردشت منتقل می‌کنند.

لازم به ذكر است اين رويدادهاى دردناک در شرق كوردستان به‌صورت يك پديده معمولي دیده‌ می‌شود. اهداف حكومت اسلامى ايران رعب و وحشت در ميان مردم شرق كوردستان و همچنين تغيير در سرشت مقاومتی مردم كورد و تغییر شاخص های دموگرافی کوردستان است.

بدون هيچ دليلى دست به قتل شهروندان عادى و غيرسياسى می‌زند، حتي اجازه نمی‌دهد مردم در برابر اين بحران اقتصادی با كسب درآمد خود براى مايحتاج خانواده‌هایشان كار كنند. حكومت اسلامى می‌تواند به‌جای كشتن حداقل آن‌ها را دستگير كند، اما نه‌تنها آن‌ها را به قتل می‌رساند بلكه حيوانى كه بار را با آن آورده‌اند مورد اصابت گلوله قرار داده و تلفشان می‌کند. بار آن‌ها را نيز ضبط و مصادره می‌کند اين در حالی است كه به‌وسیله‌ی افراد وابسته به حکومت دست به پخش مواد مخدر در كوردستان زده و می‌خواهد مردمى بی‌اراده و وابسته به خود را در شرق كوردستان بنياد نهد به این دلیل که بتواند براى رسيدن به اهداف خود به كار ببندد.

جمعيت حقوق بشر كوردستان