روسای مشترک ه.د.پ و د.ب.پ در بره‌جوک روانه زندان‌شدند

11 سیاستمدار کورد از جمله روسای مشترک تشکیلات دو حزب ه.د.پ و د.ب.پ و رئیس حزب ا.م.پ در جریان یورش پلیس ترکیه به منازل مسکونی در شهرستان بره‌جوک استان اورفا در شمال کوردستان بازداشت شدند. این سیاستمداران کورد غروب روز گذشته به دادستانی منتقل شدند. دادستانی ترکیه این سیاستمداران را با درخواست زندانی‌کردن آنها به دادگاه جرایم سنگین فرستاد.

این دادگاه 6 تن از سیاستمداران را آزاد کرد, اما «حسن یلدز» رئیس مشترک تشکیلات حزب د.ب.پ , «یوسف یشیل‌تپه» رئیس مشترک تشکیلات حزب ه.د.پ در بره‌جوک , «آلیه کزل‌دمار» عضو مجلس شهر, «حسین کارایلان» از مسئولین حزب د.ب.پ در بره‌جوک و «عمر کاراداغ» عضو حزب ه.د.پ به اتهام «تبلیغات برای سازمان کوردی و عضویت در آن» روانه زندان شدند.

این سیاستمداران کرد به زندان نوع «ا» اورفا منتقل شدند.

از سوی دیگر «گلستان آکداغ» و «عبدالوهاتب تونچای» روسای مشترک حزب ه.د.پ در بوردوره هم غروب روز گذشته از سوی دادگاه ترکیه روانه زندان شدند.