جمعیت حقوق بشر کوردستان
زخمیسلایدرکولبر زخمی شدە

بانە؛ زخمی شدن یک شهروند در نوار مرزی سەرتەزین

ک.م.م.ک:

بنا بە گزارش ها، سە شنبە ۲۲ خرداد ۱٤۰۳ خورشیدی، آرمان حسینی شهروند ۲۶ ساله اهل سقز حین کۆڵبەری در نواحی مرزی “سەر تەزین” بانە مورد هدف مستقیم نیروهای مرزبانی رژیم ایران قرارگرفت.

این شهروند جوان بە علت شدت جراحات واردە بە مراکز درمانی تبریز منتقل شدە است.

ب.ش

Related posts

مهاباد؛ بازداشت شهروندی سالخورده توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

سنندج؛ زندانی سیاسی هوشمند علیپور در زندان دست به اعتصاب غذا زد

Bilal Enferadi

بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی در آبدانان

Rahim Kholafai