جمعیت حقوق بشر کوردستان
سلایدر

ئاودانان؛ پدر بامشاد سلیمان‌خانی مدارکی دال بر کشتەشدن فرزندش بە دست نیروهای سرکوبگر رژیم ایران ارائە داد

ک.م.م.ک:

بر اساس ویدئوی دریافتی در مرکز اطلاعات Kmmk، در سالگرد جانباختن بامشاد سلیمانخانی، دانشجوی اهل دێلوڕان(دهلران) ئاودانان، پدرش محمد سلیمانخانی با ارائه مدارک و شواهد، فاش کرد که پسرش فاقد هرگونه بیماری بوده و هیچگونە درگیری فیزیکی‌ای با مردم نداشتە، بلکە به دست نیروهای سرکوبگر رژیم کشته شدە است.

لازم بە ذکر است کە، بامشاد سلیمانخانی دانشجوی نوزده ساله، در تاریخ پنجم خرداد ١٤٠٢، به دلیل درج چند مطلب در ستوری صفحەی انستاگرامی خود، به اداره اطلاعات احضار شد و پس از شکنجە و مسموم کردن وی، بە بیمارستان منتقل و دو روز بعد در هفتم خرداد جانش را از دست داد. زمانی که وی در بیمارستان بستری بود، نیروهای امنیتی از مراقبتهای پزشکی لازم و دیدار خانوادەاش جلوگیری کردند و بعد از مرگش، بالاترین مقام قضایی، مرگ او را خودکشی اعلام کرد.

خ.ع

Related posts

سقز؛ بازداشت یکی از اعضای گروه کوهنوردی هه‌لو توسط نیروهای امنیتی ایران

Bilal Enferadi

اورمیه؛ خودکشی یک شهروند زندانی

Bilal Enferadi

اعدام یک شهروند کورد در زندان عادل آباد شیراز