نگرانی مقامات اتحادیه اروپا از بازداشت شهرداران آمد «دیار بکر»

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و یوهانس هان کمیسر این اتحادیه ضمن ابراز نگرانی از بازداشت روسای مشترک شهرداری آمد «دیار بکر»، بر لزوم احترام به قانون و آزادی‌های اساسی تأکید کردند.

بیانیه منتشره کە در بخش سیاست‌های خارجی وب‌سایت اتحادیه اروپا آمده است، بدین شرح است: گزارش‌های نگران‌کننده‌ای از دستگیری روسای مشترک شهرداری آمد، خانم گولتان کشاناک و آقای فرات آنلی که به شیوه‌ای دموکراتیک انتخاب‌شده‌اند، به ما رسیده است.

در چند ماه گذشته خشونت در شمال کوردستان متوقف نشده است. لازم است درهرحال گام‌هایی با احترام کامل به سیادت قانون و آزادی‌های اساسی برداشته شود، تعهداتی که ترکیه به‌عنوان نامزد عضویت در اتحادیه آن را پذیرفتە است.

اتحادیۀ اروپا درخواست خود را مبنی بر یافتن یک‌راه حل سیاسی تکرار می‌کند: سلاح‌ها باید زمین گذاشته شوند و پروسۀ دیالوگ سیاسی داخلی به‌فوریت آغاز شود. نمایندگان منتخب مردمی که از مسئله متأثر هستند باید در این پروسه حضورداشته باشند. یک‌راه حل سیاسی تنها گزینۀ ممکن است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان