جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

نیمی از بازاریان کرماشان بیش از یک میلیون تومان در بساطشان نیست

طبق گزارشی کە  بە دست  جمعیت حقوق بشر کوردستان رسیدە است  محسن ملکی در نشست فعالان اقتصادی کرماشان با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور ایران  کە روز اول آبان در اتاق بازرگانی کرمانشاه برگزار شد گفت کە ٥٠ درصد بازاریان کرماشان سواد کافی ندارند و بیش از یک میلیون تومان هم در بساطشان نیست.

در چنین شرایطی از بازاریان خواسته شده صندوق مکانیزه فروش برقرار کنند در صورتی کە قانون تصویب شدە دولت تهران  بە مکانیزە کردن صندوق  فروش در شرق کوردستان بخصوص در کرماشان و دیگر شهرهای کوردستان بە معرض اجرا دراید مغازەهای زیادی تعطیل خواهد شد و یا در بهترین حالت بسیاری از انها مجبور خواهند شد کە کارکنان خود را اخراچ نمایند.

رئیس اتاق اصناف کرماشان نیز با اشارە بە سلیقه‌ای عمل کردن مودیان مالیاتی، گرانی نرخ مالیات بر ارزش افزوده، عدم توجه به نمایندگان اتاق اصناف در هیات‌های حل اختلاف امور مالیاتی و … را از جمله این مشکلات دیگر بازاریان کرماشان برشمرد و خواستار حل آنها شد.

در همین رابطە روزنامە نقد حال شماره ٤٥١  یکم آبان ماه ١٣٩٥  را مطلبی با عنوان’ کرماشان ؛ کلانشهری که نیست!  نوشتە بود کە  رشد بیکاری ، اعتیاد و عدم رسیدگی بە وضعیت اقتصادی و دایرە پیشرفت و اعتبار عقب افتاد، گویی کرماشان  شهری فراموش شده است.

با اینکە سالهاست کرماشان به تکرار ننگ نخست بودن بیکارترین استان را در جغرافیای سیاسی ایران  به دوش میکشد. مدیرانی  را دارد که در این مسیر خود را به خواب زده اند تا بیکاری و اعتیاد پشت سرهم در این شهر و استان قربانی بگیرد و کسی خم به ابرو نیاورد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

سحر کاظمی به پنج سال زندان محکوم شد

سنه، اورمیه، سیستان و بلوچستان در صدر جدول بیسوادی/ سیاست سامانمند جمهوری اسلامی

ارسلان هدایتی به حبس تعزیری محکوم شد