الشتر؛ قتل یک پزشک دندانساز

ک.م.م.ک:

طبق گزارش های رسیده به مرکز خبری kmmk, دوشنبه ۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خورشیدی یک شهروند با هویت محمد ایمانی ۳۲ ساله فرزند جافر به قتل رسیده است.

در ادامه همین گزارش آمده است که، این دندانپزشک جوان اهل الشتر(سلسله) هنگام مراجعت به منزل توسط راکب یک موتورسیکلت از ناحیه پهلو مورد هدف گلوله قرار گرفته است و در دم جانباخته.

باید اشاره کرد که، از انگیزه و علت این قتل اطلاعای در دست نمیباشد.

م.م

دیدگاهتان را بنویسید