سقز؛ مجروحیت یک شهروند در پی انفجار مین

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۳ ادریبهشت ماه ۱۴۰۳ خورشیدی، بک شهروند با هویت کیوان هر میدولی ۳۱ ساله اهل روستای هرمیدول از توابع منطقه دوآب سقز در پی انفجار مین های بجا مانده از جنگ بین رژیم بعث_رژیم ایران بشدت مجروح شده است.

این شهروند جهت درمان به مراکز درمانی انتقال داده شده.

باید اشاره کرد که، مین های بجا مانده از جنگ بین رژیم ایران-رژیم بعث سالانه باعث کشته شدن و‌ نقض عضو‌ شهروندان در کوردستان میشود که رژیم ایران نه تنها تصمیمی برای خنثی سازی این مین ها اتخاذ نمیکند بلکه شاهد کاشت مین های جدید دراین نواحی مرزی هستیم، با توجه به زندگی عشایری و ایجاد شغل کاذب کولبری در نتیجه فقر سیستماتیک تحمیلی بر ملت کورد سالانه فواجع بسیاری در این نواحی مرزی رخ میدهد.

م.م

دیدگاهتان را بنویسید