پیرانشار؛ آزادی یک شهروند با تودیع قرار وثیقه

ک.م.م.ک:

‌براساس گزارش‌ها، چهار شنبه ٢٩ فروردین ماه ١۴٠۳ خورشیدی، یک شهروند با هویت محی الدین معروف نیا اهل شهرستان پیرانشار با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی به شیوه موقت از یکی از بازداشتگاهای امنیتی حکومت در این شهر آزاد شد.

بر اساس گزارش، نامبرده شنبه ۲٥ فروردین ماه ۱٤۰۳ بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در منزل خود بازداشت و برای بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی حکومتی این شهر منتقل شده بود.

لازم به ذکر است، نامبرده طی مدت زمان بازداشت از دسترسی به وکیل محروم بوده است.

تا لحظه تنظیم این گزارش، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه نامبرده اطلاع دقیقی به دست نیامده است.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید