بازداشت سە شهروند در سوڵاوا

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش مرکز خبری KMMK، پنج شنبە ۳۰فروردین ۱۴۰۳ خورشیدی، سە شهروند اهل روستای دێوەزناو از توابع شهرستان سەوڵاوا با اسامی امید شهداد ۳۷ سال، عمر حسینی ۳۰ سال و علی حسینی ۲۶ سال توسط نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل شدند.

بر اساس اظهارات یک منبع مطلع: نیروهای امنیتی بدون ارائە حکم قضایی در روستای دێوەزناو بە منازل شهروندان مذکور یورش بردە و نامبردگان را بازداشت کردەاند.

لاز بە ذکر است کە، تا لحظە تهیە و نشر این خبر از دلیل بازداشت و اتهامات احتمالی مطروحە علیە این شهروندان، اطلاعی در دست نمی باشد.
م.ە

دیدگاهتان را بنویسید