بانه؛خودکشی یک شهروند

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۲۵ فروردین ماه ۱۴۰۳ خورشیدی یک شهروند با هویت ادیب کاکی اهل شهرستان بانه به زندگی خودش پایان داد.

لازم به ذکر است، از انگیزه این خودکشی اطلاعاتی در دست نمیباشد.

باید اشاره کرد که، فقر، بیکاری، عدم وجود زیرساختهای اقتصادی، توزیع ناعادلانە منابع مالی، اعتیاد، وجود قوانین تبعیض آمیز بر ملت های تحت ستم در جغرافیای سیاسی ایران، امنیتی کردن کوردستان و… از دلایل افزایش ناامیدی جوانان کورد بودە و گرایش بە خودکشی را در این بخش از کوردستان صعودی کردە است.

م.م

دیدگاهتان را بنویسید