گزارش نگران کننده از وضعیت سلامت عثمان اسماعیلی

ک.م.م.ک:

طبق بیانیه منتشر شده کمیته دفاع ازعثمان اسماعیلی در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ خورشیدی، وضعیت سلامت جسمانی این فعال کارگری محبوس در زندان مرکزی رژیم ایران در سنه به دلیل قصور وظایف مسئولین زندان و دستگاه قضایی در انتقال و مراجعه به پزشک متخصص با خطر فلج شدن اندام حرکتی مواجه می باشد.

اطلاعیه شماره چهاردهم عثمان اسماعیلی در خطر از دست دادن پاهایش است کارگران مردم آزادیخواه

عثمان اسماعیلی فعال کارگری دربند، که از تاریخ 23 بهمن ماه 1402 از زندان سقز برای انجام پروسه ی درمان به زندان مرکزی سنندج انتقال داده شده بود؛ در حالی در زندان مرکزی سنندج از دردهای متعدد رنج میبرد که مسئولین زندان مرکزی این شهر با گذشت یک ماه از انجام آزمایش MRI از تحویل این آزمایش به پزشک متخصص مغز و اعصاب امتناع کرده بودند با پیگیری های مداوم خانواده آزمایش مورد نظر را به پزشک متخصص مغز و اعصاب، تحویل دادند و پزشک متخصص، آنها را مطلع کرده که عثمان اسماعیلی به دلیل تنگی شدید کانال نخاع و درگیر شدن چهار مهره در خطر از دست دادن پاهایش میباشد و اگر در اسرع وقت جراحی نشود امکان فلج شدن وی قطعی است.

عثمان اسماعیلی پیش تر به دلیل بیماری فتق می بایست تحت عمل جراحی قرار می گرفت که متاسفانه تاکنون این اقدام صورت نگرفته و حدود دوماه اخیر نیز که در زندان سنندج محبوس است نزد چندین پزشک متخصص از جمله قلب و عروق مغز و اعصاب و جراح ) با هزینه خود ( ویزیت شده اند که همگی آنها بر وخامت جسمانی ایشان تاکید کرده اند.

کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی کارشکنی و ممانعت نهادهای امنیتی و قضایی کردستان از انتقال این فعال کارگری به یک مرکز درمانی برای انجام عمل جراحی را ، قصدی و آن را پروژه ای برای مرگ تدریجی ایشان میداند لذا از همه انسان های آزادی خواه و برابری طلب در سراسر جهان نهادها و تشکل های بین المللی کارگری که دل در گرو مبارزه طبقاتی طبقه کارگر دارند؛ میخواهد نسبت به اقدام غير انسانی نهادهای امنیتی و قضایی کردستان سکوت نکنند و در اعتراض به عدم امنیت جانی فعالین کارگری و سیاسی در زندانهای ایران و آزادی بی قید و شرط تمامی آنها از هیچ اقدامی کوتاهی نکنند.

کمیته دفاع از عثمان اسماعیلی

فروردین ماه 1403

سخنگوی کميته : يدالله صمدی

ب.ش

دیدگاهتان را بنویسید