بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت در ایلام

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۱٥ فروردین ماه سال ۱٤۰۳ خورشیدی، یک شهروند با هویت فرج ارسن اهل شهرستان ملکشاهی از توابع ایلام توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

لازم به ذکر است، نیروهای امنیتی حکومت بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را بازداشت کردند.

تا لحظە تنظیم این گزارش، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید