زخمی شدن سه کۆڵبەر توسط نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

بر اساس گزارش ها، شنبه ۲۲ اسفند ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، سه کۆڵبەر به نام های حسن راستگو ۳۰ ساله، خلیل شەوگر ۳٥ ساله و شیخە( نام خانوادکی نامعلوم) اهل شهرستان سردشت در پی تعقیب و گریز نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران در نوار مرزی ” نوسود” مجروح شدند.

لازم به ذکر است، این کولبرها در عین کولبری در کمین نیروهای هنگ مرزی حکومت ایران قرار گرفته و مورد ضرب و شتم قرار گرفته و زخمی شدند.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید