مریوان؛ آزادی موقت دانا لنج آبادی فعال مدنی و زیست محیطی

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی، دانا لنج آبادی فعال مدنی و زیست محیطی اهل مریوان که در ۱ اسفند ۱۴۰۲، بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای اطلاعات بازداشت شده بود، با تودیع وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد گردید.

باید خاطر نشان کرد که، در ۳ اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی، دادسرای عمومی و انقلاب رژیم ایران در مریوان به اتهام تبلیغ علیه نظام، قرار موقت بازداشت یک ماهه برای این فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق صادر کرده بود.

این شهروند در طول مدت بازداشت از حق قانونی برخورداری از وکیل تعیینی و ملاقات باخانواده محروم بودە است.

لازم به ذکر است که، دانا لنج آبادی در سال ۱۳۹۱ از ادامه تحصیل در دانشگاه منع شده و به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری، اخلال درنظم عموم به هشت ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم گردیده بود.

ب.ش

دیدگاهتان را بنویسید