خودکشی یک شهروند کورد در کامیاران

یک شهروند کورد به نام فردین قربانی اهل شهر کامیاران خود را حلق‌آویز کرد.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان:  ۲۸ مهرماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی ساعت ۸ شب، فردین قربانی در منزل شخصی خود به روش حلق‌آویز نمودن به زندگی‌اش خاتمه داد.

به گزارش گزارشگر جمعیت حقوق بشر کوردستان؛ فردین قربانی ۳۰ ساله متأهل و دارای یک فرزند است. و به دلیل فشارهای روحی و روانی و مادی دست به خودکشی زده است.

شایان به ذکر است که فردین قربانی مدت کوتاهی است که از کمپ ترک اعتیاد به منزل خود بازگشته بود. اما به دلیل نبود امید به آینده و شرایط نابسامانی که در آن به سر می‌برد به زندگی‌اش پایان بخشیده است.

در شرق کوردستان به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی، عدم امید به آینده، مشکلات اجتماعی و اختلافات خانوادگی، اعتیاد و نبود قوانینی برای دفاع از حقوق کودکان و زنان، بیکاری و اخراج از کار و…بیشتر خودکشی‌ها رخ می‌دهد؛ و حکومت جمهوری اسلامی ایران بانی اصلی این مشکلات و فزونی یافتن تراژدی خودکشی است.

خودکشی نوعی قتل است همراه با وحدت قاتل و مقتول و در قانون ایران برای خودکشی جرم انگاری نشده است و اگر شخص براثر خودکشی جانش را از دست ندهد. بر اساس قوانین کیفری ایران مجازاتی برای وی در نظر گرفته نمی‌شود؛ و برای پیشگیری از خودکشی «بخصوص خودکشی کودکان و زنان» هم تاکنون قانونی لحاظ نشده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان