پدری دخترِ ۱۳ ساله‌اش را در خیابان خفه کرد

بنا بە خبر رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کوردستان: شامگاه یکشنبه ۲۵ مهرماه سال جاری حوالی ساعت ۱۱ شب پدری در شهر بروجرد واقع در استان لرستان دختر ١٣ سالە خود را در خیابان بە قتل رسانید.

در همین رابطە فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران در بروجرد ضمن تأیید این خبر گفت: این مرد که سابقه ضرب و شتم و پرونده کیفری‌ را دارد، در اوج خشم و در پی یک اختلاف خانوادگی، دختر نوجوانش را سوار بر موتورش کرده و به خیابان برده است و او را به قتل رسانده، وی که از قتل فرزندش بشدت پشیمان بود، پس‌ازاینکه خود را به دادگستری بروجرد معرفی کرد به بازپرس گفت: به‌هیچ‌عنوان قصد کشتن دخترش را نداشته و تنها به‌قصد زهرچشم گرفتن و تنبیه روسری را دور گردن او انداخته است.

در قوانین جمهوری اسلامی ایران آمدە است کە پدر و جد پدرى بر فرزند در تمام امور حق ولایت دارند. درواقع پدر، حق تصمیم‌گیری برای خانوادە را دارد و خود را صاحب جسم و روح افراد خانوادە مخصوصاً زن و دخترش می‌داند. زن جزئی از دارائی وی به‌حساب میاید و او حرف اول را می‌زند و برای اجرای اوامرش از قدرت بدنی‌اش و از قوانین حاکم در جامعە در جهت اجرای تصمیماتش و بە کرسی نشاندن اوامرش سوء استفادە می‌کند؛ و در این میان پدرسالارى كه جزئى از مردسالارى محسوب می‌شود بشدت از سوى قوانين جمهورى اسلامى ایران حمايت می‌شود.

جامعە ی مردسالار ایران و سیستم سیاسی حاکم با قوانین زن‌ستیزانە و تحقیر کنندە ی زنان بە مردان اجازە می‌دهد کە بە میل خود در جهت سرکوب زنان رفتار نمایند و نیروهای انتظامی و پلیس جمهوری اسلامی ایران نیز این خشونت‌های ضد زنان را بنا بە قانون اساسی نادیدە می‌گیرند؛ و از طرفی باورهای مذهبی و دستورات مذهبى به زنان نقش اطاعت از مردان را می‌آموزد و سرپيچى از اين دستورات و اوامر مردانه را مخالف خدا و پيغمبر ترويج می‌کند و اين قوانين، افكار و رفتارهاى خشونت‌آمیز را رشد می‌دهد و به مردان می‌آموزد كه زن كالايى در جهت رفاە در همه زمینه‌ها، برای مردان است و زن بايد با سكوت و حرف‌شنویی عمل كند و مطيع مرد باشد.

در اين ميان شرق كوردستان به دلیل تبعیض‌های حکومتی و وضعیت بد اقتصادى و مسائل ناشى از آن و طرف دیگر ترويج و تبليغات مذهبى در ارتباط با مسائل خانوادگی و اشاعە فرهنگ غلط پدرسالاری با عناوین همچون دفاع از شرف و ابروی خانوادە بستری برای زن‌ستیزی فراهم ساختە است و سعى در کنترل و ممانعت از پرورش روح و آزادى انديشه در خانواده دارد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان