اورمیه؛ خودکشی یک شهروند زندانی

ک.م.م.ک:

یکشنبه ۶ اسفند ماه سال ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند زندانی با هویت شاهین گله دار، اهل روستای حکی از توابع منطقه ترگور با اقدام به خودکشی در زندان مرکزی رژیم ایران واقع در شهر ارومیه به زندگی خود پایان داد.

باید اشاره کرد نامبرده توسط دادگاه انقلاب رژیم ایران در شهر اورمیه به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کوردستان به ۲ سال حبس تعزیری محکوم گردیده و در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ جهت اجرای حکم به زندان رژیم ایران در شهر اورمیه انتقال داده شده بود.

باید اضافه کرد، نامبرده پنج شنبه ۹ اسفند ماه سال ۱۳۹۷ با یورش نیروهای امنیتی رژیم ایران بازداشت شد و پایان دوره بازجویی به زندان رژیم ایران در شهر اورمیه انتقال داده شده بود.
ا.ح

دیدگاهتان را بنویسید