اجرای حکم حبس عبدالکریم کاکول شهروند اهل شنۆ

ک.م.م.ک:

پنجشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۲ خورشیدی، عبدالکریم کاکول شهروند اهل شنۆ پس از احضار به شعبه اجرای احکام دادگاه عمومی و انقلاب رژیم ایران در شنۆ بازداشت و جهت گذراندن محکومیت یک ساله حبس تعزیری به زندان مرکزی رژیم ایران در این شهر منتقل شد.

حکم این شهروند پیشتر در دادگاه انقلاب رژیم ایران در شنۆ به ریاست قاضی مهدی رضایی به اتهام همکاری با حزب دمکرات کوردستان، از احزاب کوردی مخالف رژیم ایران، صادر شده بود.

گفتنی است که، عبدالکریم کاکول درتاریخ ۱٨ تیر ۱۴۰۲خورشیدی، توسط نیروهای اطلاعات سپاه رژیم ایران بازداشت، و با قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به صورت موقت آزاد شد.

ب.ش

دیدگاهتان را بنویسید