سقز؛ مجروح شدن یک شهروند حین کۆڵبەری

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲ اسفند ماه ۱۴۰۲ خورشیدی یک شهروند با هویت کاظم عثمانی ۲۸ ساله اهل سقز حین کۆڵبەری در پی تیراندازی مرزبانان رژیم ایران به دسته ای از شهروندان در نوار مرزی بسطام به شدت مجروح شد.

لازم به ذکر است، این شهروند از ناحیه پا بشدت آسیب دیده و جهت مداوا به بیمارستان شفا واقع در شهر سقز انتقال داده شد.

باید اشاره کرد که، حکومت استبدادی و اشغالگر ایران تمامی منابع و معادن و اولویتهای اقتصادی کوردستان را بەتاراج میبرد و در حالی کە خود یکی از بزرگترین ترانزیتهای قاچاق بین المللی شناختە شدە بخاطر باری چند کیلویی جان و زندگی و سلامتی ضعیفترین قشر ملت تحت ستم کوردستان را بە خطر می اندازد.

م.م

دیدگاهتان را بنویسید