بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت در سنە

ک.م.م.ک:

سه شنبه ۱ اسفند ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت زانا منبری ۲٤ ساله اهل سنه (سنندج) توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

لازم به ذکر است، نیروهای امنیتی حکومت بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را در محل کار خود بازداشت کردند.

تا لحظە تنظیم این گزارش، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید