اردبیل؛ اجرای حکم قتل حکومتی یک شهروند

ک.م.م.ک:

دوشنبه ۳۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ خورشیدی یک شهروند با هویت ایرج پاکی فرزند حاج تبریزی اهل روستای ستونرش از توابع شهرستان سلماس در زندان مرکزی اردبیل، اعدام شد.

لازم به ذکر است، این شهروند پیشتر توسط بیدادگاه رژیم ایران از طریق هر آنچه اتهامات مرتبط با مواد مخدر مینامند به حکم قتل عمد دولتی تحت عنوان اعدام محکوم شده بود.

باید اشاره کرد که، این قتل حکومتی در بایکوت خبری توسط رژیم ایران صورت گرفته است.

م.م

دیدگاهتان را بنویسید