جوانڕۆ؛ بازداشت چندین نوجوان بە جرم ابراز خوشحالی

ک.م.م.ک:

روز چهارشنبه ٢٥ بهمن ماە سال ١٤٠٢ خورشیدی، شهروندان محمد محمودی ١٦ ساله، محمد یوسفی ١٧ ساله و حمزه برزگر اهل جوانڕۆ توسط نیروهای حکومتی رژیم ایران به دلیل خوشحالی از باخت تیم ایران به قطر بازداشت شدند.

در پی حذف و شکست تیم حکومتی فوتبال ایران بە تاریخ ١٨ بهمن ١٤٠٢ شمسی در مقابل تیم کشور قطر، ملت کورد، مخصوصا جوانان و نوجوانان، در شهرهای مختلف کوردستان مانند، سنە(سنندج)، دێولان(دهگلان) و جوانڕۆ(جوانرود)، بە شیوەهای مختلف، خوشحالی خود را از این شکست ابراز نمودەاند. پس از آن، نیروهای امنیتی رژیم ایران، تاکنون بیش از ده شهروند کورد را بە جرم ابراز خوشحالی از شکست تیم حکومتی فوتبال ایران، بازداشت کردە کە بیشتر آنها نوجوان می‌باشند

لازم به ذکر است کە، نیروهای امنیتی رژیم پس از بازداشت افراد، خانوادەهای بازداشت شدگان را تهدید میکنند کە در صورت اطلاع‌رسانی، خطراتی جدی متوجە فرزندان در بندتان خواهد شد. بە همین دلیل دسترسی به اطلاعات و مشخصات بازداشت‌شدگان، با مشکلاتی جدی مواجە میباشد.

خ.ع

دیدگاهتان را بنویسید