جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

ممانعت از تدریس استاد دانشگاه كورد در مریوان/حامد کهنه پوشی

بنا به گزارش رسیده از دانشگاه پیام نور مریوان به جمعیت حقوق بشر کوردستان: خبرها حاکی از آن است که به‌صورت غیررسمی یکی از اساتید آن دانشگاه ممنوع از تدریس شده است.

بنا به این گزارش استاد دانشگاه پیام نور مریوان حامد کهنه پوشی روز یکشنبه ۲۶ مهر سال ۹۵ هنگام ورود به دانشگاه جهت شروع تدریس به ایشان گفته می‌شود که ما میدانیم که شما استاد خوبی هستید و توانایی تدریس در اینجا را نیز دارید اما متأسفانه بایستی به شما گفت که من‌بعد اجازه تدریس را نخواهید داشت.

شایان‌ذکر است حامد کهنه پوشی دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی و معلم کلاس‌های زبان کوردی و یکی از اعضای فصلنامه فرهنگی اجتماعی «ڕۆنان» و «ڤەژین» و پژوهشگر اجتماعی و عضو مرکز فرهنگی دانشجویان است.

ایشان در دانشگاه به‌صورت پاره‌وقت و ساعتی البته نه به‌صورت رسمی مشغول تدریس است و هنوز هم قرارداد ایشان اتمام نشده است.

این در حالی است که همسر آقای کهنه پوشی نیز از بانوان تحصیل‌کرده با مدارج عالیه دانشگاهی است که وی نیز با هم‌چین وضعیتی روبرو هستند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

بی‌اطلاعی از سرنوشت کژال نصری

کرماشان/مرگ یکی از بازداشت شدگان آبان ماه زیر شکنجه

خوی: زخمی شدن یک کولبر