جاده‌های شرق کوردستان فرصت جبران اشتباە را از راننده می‌گیرد

 جمعیت حقوق بشر کوردستان: بااین‌وجود کە دهه کنونی از سوی سازمان ملل متحد، دهه ایمنی راه‌ها نام‌گذاری شده است و کشورهای مختلف جهان موظف بە بررسی دقیق علت تصادفات جاده‌ای، بررسی میزان تأثیرگذاری راننده، جاده‌ها، وسایل نقلیه کرده است.

در این راستا هیچ اقدامی در شرق کوردستان انجام نشدە است و تصادفات جاده‌ای همچنان دومین عامل مرگ‌ومیر مردم کورد است.

گزارش‌ها پزشکی قانونی سنە حاکی از آن است کە در شش‌ماهه نخست امسال ۲۰٥ نفر براثر حوادث رانندگی در سنە جان خود را ازدست‌داده‌اند، از کل فوت‌شدگان شش‌ماهه نخست امسال ۲۹ مورد درون‌شهری، ۱٦۰ مورد برون‌شهری و ۱٦مورد دیگر در جاده‌های روستایی بوده است.

نبود جاده‌های استاندارد و فقدان بزرگراه و آزادراه، جاده‌های پرتردد، ایرادهای جدی در طراحی جاده‌های جنگلی و کوهستانی، بی‌توجهی بە نگهداری از راه‌ها و آموزش غیراستاندارد رانندگی از مهم‌ترین عوامل تصادف در شرق کوردستان می‌باشند.

درحالی‌که سهم عامل انسانی هم در سوانح رانندگی بالا است اما جاده‌های غیراستاندارد هم فرصت جبران اشتباه را به رانندگان نمی‌دهند اما جزای یک اشتباه رانندگی در شرق کوردستان نباید مرگ باشد، جاده‌های اگر استاندارد باشد فرصت جبران اشتباە را بە رانندە می‌دهد.

 

 

جمعیت حقوق بشر كوردستان