‎خوڕەماوا؛ یك دختر نوجوان بە زندگی خود پایان داد

‎ک.م.م.ک:

‎شنبە ٢١ بهمن ماە سال ۱۴۰۲ خورشیدی، نوجوان پارمیدا بهرامی ساکن خوڕەماوا با پرتاب خود از طبقه نهم ساختمان اقدام  به خودکشی نمود و در دم جانباخت.

‎لازم به ذکراست، تا زمان نگارش این خبر اطلاعی از انگیزه خودکشی نامبرده در دست نمی باشد.

‎گفتنی است فقر سیستماتیک تحمیلی حکومت بر ملت کورد همواره یکی از عوال موثر بر خودکشی جوانان بوده است.

‎ب.ش

دیدگاهتان را بنویسید