سقوط و زخمی شدن یک کۆڵبه ر در ارتفاعات ته ته

ک.م.م.ک:

بنابر گزارش ها، جمعه ۲۰ بهمن ماه ۱۴۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت رشاد بابایی، ۳۰ ساله و ساکن سنە(سنندج)حین کولبری هنگام عبور از ارتفاعات مرز ته ته سقوط و به شدت مجروح شد.

لازم به ذکر است، این شهروند در یکی از مراکز درمانی هەورامان تحت درمان اولیه قرار گرفت اما به دلیل شدت جراحات و وخامت حال برای تکمیل روند درمان به بیمارستان مریوان منتقل می شود.

گفتنی است، ساکنین کوردستان در حالی به کۆڵبری روی می آورند که خطرات زیادی از جمله، شلیک مستقیم هنگ مرزی رژیم، مین گزاری رژیم در نوار مرزی و سقوط از ارتفاع همواره جان کولبران را تهدید می کند.

ب.ش

دیدگاهتان را بنویسید