آزادی موقت یک فعال کارگری کورد

ک.م.م.ک

یکشنبه ١٥ بهمن ١٤٠٢ی شمسی، سعید یوزی فعال کارگری اهل کامیاران و ساکن کرج، پس از ۴۰ روز بازداشت در مراکز امنیتی ایران، با قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی موقتا آزاد شد.

سعید یوزی، یکی از اعضای شورای هماهنگی تشکیل اتحادیه های کارگری مستقل، روز پنجم دی ماه توسط نیروهای امنیتی ایران، در خانەی شخصی خود ربوده و پس از چهل روز بازجویی در مرکز امنیتی کرج، بە صورت موقت آزاد شد.

شایان ذکر است که وی پیش از این در تاریخ ٢٦ اسفند ١٣٩٥ شمسی، به همراه سه فعال کارگری دیگر به نام های محمدرضا آهنگر، صالح امانی و رشید شرفیان، از طرف نیروهای امنیتی سنندج و کامیاران، دستگیر و بعد از چهل روز بازجویی با قید وثیقەی یکصد میلیون تومانی، تا اتمام بررسی و تحقیقات تکمیلی مربوط به پروندەی وی، آزاد شدە بود.

گفتنی است این فعال کارگری در سال های گذشته به دلیل فعالیتهای صنفی، توسط دستگاه قضایی ایران، دارای سابقەی بازداشت و محکومیت و مجازات می‌باشد.

خ.ع

دیدگاهتان را بنویسید