کرج؛ انتقال یک شهروند به انفرادی جهت اجرای حکم

ک.م.م.ک:

شنبه ۷ بهمن ماه ۱۴۰۲ یک شهروند با هویت محمد رضا قربانی اهل شهرستان دره شهر از توابع ایلام جهت اجرای قتل حکومتی تحت نام اعدام به انفرادی زندان قزل حصار انتقال داده شد.

لازم به ذکر است، شهروند محمد رضا قربانی پیشتر به اتهام هر آنچه جرائم مرتبط با مواد مخدر مینامند توسط بیدادگاه رژیم ایران به قتل عمد دولتی تحت عنوان اعدام محکوم شده بود.

شایان به ذکر است، تا لحظه تحریر این خبر از سرنوشت این شهروند اطلاعی در دست نیست.

م.م

دیدگاهتان را بنویسید