جوانرو؛ شلیک به خودروی شهروندان توسط نیرو های امنیتی

ک.م.م.ک:

جمعه ۶ بهمن ماه ۱۴۰۲ مامورین امنیتی رژیم ایران در جوانرو به بهانه مبارزه با کالای قاچاق اقدام به تیر اندازی به سوی خودروی شهروندان در حین حرکت کرده و باعث ایجاد رعب و وحشت بین اهالی شده اند.

لازم به ذکر است، نیروهای نظامی در نظر دارند که محیط جولان و شلیک به سوی شهروندان را به بهانه کالای قاچاق به داخل و مرکز شهرها ببرند. شکی نیست این کار با هدف ایجاد رعب و وحشت است زیرا اگر رژیم توتالیته ایران و نیروهای کالای قاچاق قصد مراقبت از مرزها و جلوگیری از ورود و خروج کالای قاچاق را داشتند به جای شلیک به سوی نیازمندانی که از روی نیاز به شغل های کاذبی چون کولبری یا باربری روی می آورند، از کالاهایی که از گذرگاههای قانونی قاچاق میشوند را میگرفتند که درصد اعظم قاچاق در ایران را نیز در خود میگیرد.

شایان به ذکر است، پس از فروکش کردن شعله های خیزش انقلابی ژن ژیان ئازادی که کانون آن کوردستان بوده مامورین رژیم به هر بهانه ای به صورت تلافی جویانه اقدام به تیراندازی به شهروندان چه در حین کولبری چه در حین باربری مینمایند.

م.م

دیدگاهتان را بنویسید