بازداشت ۱٨۱ سیاستمدار کورد در شمال کوردستان

کمیسیون حقوق بشر حزب دموکراتیک خلق‌ها اعلام کرد که طی یک هفته اخیر ۱٨۱ سیاستمدار کورد بازداشت‌شده‌اند.

به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان: در یک هفته اخیر ۱٨۱ سیاستمدار کورد از احزاب دموکراتیک خلق‌ها و مناطق دموکراتیک توسط پلیس و نیروهای امنیتی ترکیە دستگیرشده‌اند.

بر اساس خبری که از کمسیون حقوق بشر حزب دموکراتیک خلق‌ها منتشرشده است، حکومت ترکیه در ۷ روز گذشته حکم بازداشت ۱٨۱ سیاستمدار کورد از حزب دموکراتیک خلق‌ها و حزب مناطق دموکراتیک در شرق و جنوب شرق ترکیه را صادر کرده است که بیشتر این سیاستمداران روسای احزاب در شهرها و شهرستان‌های مختلف شمال کوردستان هستند. در بین دستگیرشدگان ٥٦ رئیس حزب در مناطق مختلف ازجمله استان‌های دیار بکر، وان، قارص، بیتلیس و حکاری حضور دارند.

لازم به ذکر است، تحلیل گران معتقد هستند، موج جدیدی از دستگیری سیاستمداران شمال کوردستان در روزهای اخیر یادآور دستگیرهای سال ۲۰۰۹ تحت عنوان عملیات ک.ج.ک است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان