بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت در پیرانشار

ک.م.م.ک:

پنج شنبه ۲٨ دی ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت عرفان محمودی ۲٦ ساله اهل شهرستان پیرانشار توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

لازم به ذکر است، نیروهای امنیتی حکومت بدون ارائه حکم قضایی این شهروند را بازداشت کرده ند.

تا لحظە تنظیم این گزارش، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید