پرونده سازی مجدد برای یک زندانی سیاسی کورد

به گزارش جمعیت حقوق بشر كوردستان به نقل از KHRN، روز دوشنبه ۱۹ مهرماه احمد تمویی، زندانی سیاسی كورد محبوس در زندان مرکزی ارومیه در شرق کوردستان به شعبه ۱۰ بازپرسی دادگاه انقلاب ارومیه منتقل‌شده و در خصوص اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق ارسال اخبار اجرای حکم اعدام در زندان به رسانه‌های و نهادهای حقوق بشری مورد تفهیم اتهام قرارگرفته است.

گفته‌شده است: «اداره اطلاعات ارومیه و دفتر ویژه اداره اطلاعات در گردشکاری ارسالی به دادگاه اعلام کرده‌اند این زندانی به‌طور مستمر اخبار اجرای حکم اعدام را در زندان مرکزی ارومیه به رسانه‌های و نهادهای حقوق بشری ارسال می‌کند و بازپرس پرونده آخرین دفاعیات را ازا ین زندانیان سیاسی اخذ کرده و پرونده را به یکی از شعبات دادگاه انقلاب ارومیه ارسال کرده است.»

شایان‌ذکر است که «در طول یک ماه گذشته احمد تمویی دو بار دیگر نیز در ۸ شهریورماه و ۱۵ شهریورماه به شعبه ۱۰ بازپرسی منتقل‌شده و مورد بازجویی قرارگرفته بود.»

این زندانی سیاسی پیش‌تر با انتشار نامه‌ای سرگشاده به احمد شهید، دفتر گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد اعلام کرده بود که در طول چند سال گذشته بارها تحت‌فشار دفتر ویژه اداره اطلاعات در زندان مرکزی ارومیه به سلول‌های انفرادی منتقل‌شده و مورد تهدید به پرونده‌سازی مجدد قرارگرفته است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان