کشته شدن یک کوڵبەر بر اثر شلیک مستقیم نیروهای هنگ مرزی

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۲۰ دی ماه سال ١۴٠٢ خورشیدی، یک کولبر با هویت میرزا احمدی ٤۳ ساله اهل روستای “هنجنە” از توابع شهرستان بانه با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی ایران در نوار مرزی “زلە” بانه کشته شد.

لازم به ذکر است، نیروهای حکومتی بدون اخطار قبلی این کولبر را مورد شلیک مستقیم قرار داده اند.
 
ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید