افزایش خودکشی زنان شرق کوردستان

بە گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان در ادامه زنجیره تراژدیِ خودکشی زنان در شرق کوردستان، روز یکشنبە ۱٨ مهرماە سال ۱۳۹٥ دختری ۲۱ ساله اهل روستای سنته از توابع شهرستان سقز اقدام به خودسوزی نمود و بعد از اعزام به بیمارستان بعثت سنه به علت درصد بالای سوختگی جان خود را ازدست‌داده است.

خبرهای منتشره حاکی از آن است کە روز شنبە ۱۷ مهرماه ۱۳۹٥ هم در شهرک آساوله که از شهرک‌های جدید نایسر شهرستان سنە محسوب می‌شود، زنی به نام «سفیه کریمی» که دارای دو فرزند است خود را حلق‌آویز نمود.

مشکلات اقتصادی، فقر، ازدواج‌های زودهنگام، بیکاری اختلالات سازشی، فشار و استرس، افسردگی، ناامیدی، و اعتیاد، از مهم‌ترین علل خودکشی می‌باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان