سنە؛ بازداشت یک شهروند توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران

ک.م.م.ک:

چهارشنبه ۱۳ دی ماه سال ۱٤۰۲ خورشیدی، یک شهروند با هویت آرمان منبری ۲۲ ساله اهل سنە(سنندج) توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

لازم به ذکر است، نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی به محل کار این شهروند یورش برده و وی را بازداشت کردند.

تا لحظە تنظیم این گزارش، از دلیل بازداشت و اتهامات مطروحە علیە این شهروند اطلاعی در دسترس نیست.

ر.خ

دیدگاهتان را بنویسید